இராதாகிருட்டிணன் நகர் தொகுதி – கலந்தாய்வு கூட்டம்

45
15.08.2021 அன்று மாலை இராதாகிருட்டிணன் நகர் சட்டமன்ற தொகுதி 39வது வட்டம் சார்பில் கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது.