அம்பத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதி 93 ஆவது வட்ட கலந்தாய்வு

21

அம்பத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதி 93 ஆவது வட்ட மேற்பார்வையாளர் இளைஞர்பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் மகேந்திரன் அவர்கள் தலைமையில் , 93 ஆவது வட்டச் செயற்பாட்டாளர்கள் சந்திப்பு நடைபெற்றது