அம்பத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதி – கலந்தாய்வு கூட்டம்

29

அம்பத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதி சார்பாக மாதாந்திர கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது