பெரியகுளம் தொகுதி மாத கலந்தாய்வு கூட்டம்

43

பெரியகுளம் தொகுதி  மாத கணக்குமுடிப்பு மற்றும் அடுத்த கட்ட நகர்வுகள் குறித்த கலந்தாய்வு மாத கலந்தாய்வு   கும்பகரை சாலை பிரிவு அருகில்  அருகில் நடைபெற்றது. 05 தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன. உறவுகள் பொறுப்பாளர் கலந்து கொண்டனர்.

*செய்தி வெளியீடு*

*தேவதானப்பட்டி த.சுரேசு*
தொகுதி செய்தி தொடர்பாளர்
அலைபேசி எண்:6382384308