புதுக்கோட்டை மாவட்டம் – கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்

77

03.07.2021 அன்று புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் எரிபொருள் விலையேற்றம், மதுக்கடைகளுக்கான எதிரான கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.