நாங்குநேரி தொகுதி பெருந்தலைவர் ஐயா காமராசர் அவர்களின் 119வது பிறந்தநாள் புகழ் வணக்க நிகழ்வு

6

நாங்குநேரி கிழக்கு ஒன்றியம்

இன்று (15-07-2021) சிந்தாமணியில் பெருந்தலைவர் ஐயா காமராசர் அவர்களின் 119வது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு அன்னாரின் படத்திற்கு புகழ் வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.

இவண்
நாங்குநேரி கிழக்கு ஒன்றிய பொறுப்பாளர்கள்

9003992624