துறையூர் சட்டமன்ற தொகுதி கலந்தாய்வு கூட்டம்

4

துறையூர் சட்டமன்ற தொகுதியின் கலந்தாய்வு கூட்டம் மற்றும் ஒன்றிய/நகர பொறுப்பாளர்கள் நியமன நிகழ்வு சிறப்பாக நடைபெற்றது.
புதிதாக பொறுப்பேற்ற பொறுப்பாளர்களுக்கும் நிகழ்வில் கலந்து கொண்ட கட்சி உறவுள் (ம) மாவட்ட/தொகுதி பொறுப்பாளர்கள் கலந்துகொண்டனர்.