சாத்தூர் தொகுதி ஒன்றிய பொறுப்பாளர் நியமனம்

84

சாத்தூர் தொகுதி மேற்கு ஒன்றியத்தில் ஒன்றிய பொறுப்பாளர்கள் நியமன கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது.
சி. சங்கர்
செய்தி தொடர்பாளர்
+91 73391 70488