குளச்சல் தொகுதி கலந்தாய்வு கூட்டம்

36

மண்டைக்காடு பேரூராட்சி கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் உள்ளாட்சி தேர்தல் குறித்த முடிவுகள் மற்றும் பேரூராட்சி நிர்வாகிகள் மறுகட்டமைப்பு செய்யப்பட்டது.