குளச்சல் தொகுதி கலந்தாய்வு கூட்டம்

10

குளச்சல் தொகுதி 11/ 07/2021 அன்று முளகுமூடு பேரூராட்சி மற்றும் ஆளுர் பேரூராட்சிகளில் கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது

 

முந்தைய செய்திஒட்டப்பிடாரம்  தொகுதி மாதாந்திர கலந்தாய்வு கூட்டம்
அடுத்த செய்திகுளச்சல் தொகுதி குளம் சுத்தம் செய்தல்