காலாப்பட்டுதொகுதி – கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்

53
மத்திய அரசின் புதிய மீன்பிடிவரைவு-2021யைதிரும்பப்பெற வலியுறுத்தி புதுச்சேரி நாம் தமிழர் கட்சி மீனவபாசறையின் சார்பாக காலாப்பட்டுதொகுதியில்  கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.