காஞ்சிபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதி வீரன் அழகுமுத்துக்கோன் புகழ் வணக்க நிகழ்வு

22

11/07/2021 அன்று காலை 10:30 மணி அளவில் காஞ்சிபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதி பிரபாகரன் செயலகத்தில் வீரன் அழகுமுத்துக்கோன் அவர்களுக்கு புகழ் வணக்கம் செலுத்தப்பட்டு புலி கொடி ஏற்றப்பட்டது.