ஆவடி தொகுதி – ஐயா.காமராசர் புகழ்வணக்க நிகழ்வு

24

ஆவடி கிழக்கு நகர சார்பில் 15-07-2021 அன்று ஐயா.காமராசர் அவர்களின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு புகழ் வணக்கம் செலுத்தும் நிகழ்வு நடைபெற்றது,