ஆலந்தூர் தொகுதி பொது மக்களுக்கு உணவு வழங்கப்பட்டது

11

163 வட்டத்தின் சார்பாக பொதுமக்களுக்கு உணவு வழங்கப்பட்டது கலந்துகொண்ட அனைத்து பொறுப்பாளர்கள் மற்றும் உறுப்பினர்களுக்கும் அனைவருக்கும் புரட்சிகர வாழ்த்துக்கள் நன்றி…..

ம.மகேஷ்
தொகுதி இணை செயலாளர்
8838170772