ஆரணி தொகுதி -தாத்தா இரட்டைமலை சீனிவாசன் புகழ் வணக்க நிகழ்வு

66
07-07-2021 அன்று தாத்தா இரட்டைமலை சீனிவாசன் அவர்களின்
பிறந்த தினத்தை முன்னிட்டு ஆரணி சட்டமன்ற தொகுதியில் நாம் தமிழர் கட்சி அலுவலகத்தில் புகழ்வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.
முந்தைய செய்திதட்டாஞ்சாவடி தொகுதி -கலந்தாய்வுக்கூட்டம்
அடுத்த செய்திஆரணி தொகுதி -காமராசர் புகழ் வணக்க நிகழ்வு