அம்பத்தூர் தொகுதி 89ஆவது வட்டம் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நிகழ்வு

4

அம்பத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதி 89ஆவது வட்டத்தில் ஆபீசர் காலனி அருகில் உள்ள வட்ட நகர் பகுதியில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது.