அம்பத்தூர் தொகுதி மேற்கு பகுதி பெருந்தலைவர் காமராசர் புகழ் வணக்கம் நிகழ்வு

43

அம்பத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதி மேற்கு பகுதியில் உள்ள அம்பத்தூர் பேருந்து நிலையதில் பெருந்தலைவர் ஐயா காமராசருக்கு புகழ் வணக்கம் செலுத்தப்பட்டு பொது மக்களுக்கு உணவு வழங்கப்பட்டது