அம்பத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதி 90ஆவது வட்டம் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

26

அம்பத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதி 90ஆவது வட்டத்தில் சௌந்தர்யா காலனி-லியோ பள்ளி சாலையில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது.