அம்பத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதி 84ஆவது வட்டம் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நிகழ்வு

10

அம்பத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதி 84ஆவது வட்டத்தில் சாவடி தெரு அரசு பள்ளிக்கு அருகில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது.

 

முந்தைய செய்திஅம்பத்தூர் தொகுதி 89ஆவது வட்டம் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நிகழ்வு
அடுத்த செய்திஅம்பத்தூர் தொகுதி 87ஆவது வட்டம் பெருந்தலைவர் ஐயா காமராசர் புகழ் வணக்கம் நிகழ்வு