விருகம்பாக்கம் தொகுதி வட்டப்பொருப்பாளர் கலந்தாய்வு.

9

விருகம்பாக்கம் தொகுதி தொகுதியின் சார்பில் கேகேநகர்பகுதி 131 வது வட்டம் பொருப்பாளர்களுக்கான கலந்தாய்வு நடத்தப்பட்டது. தொகுதி பகுதி வட்டம் பொருப்பாளர்கள் கலந்து கொண்டனர். கட்டமைப்பு, உறுப்பினர் சேர்க்கை, மாதச்சந்தா பற்றி விவாதிக்கப் பட்டது.

மணிகண்டன்
தொகுதிச்செயலாளர்