விருகம்பாக்கம் தொகுதி பசிப்பிணி போக்கும் நிகழ்வு

34

விருகம்பாக்கம் தொகுதி பசிப்பணி போக்கும் தொடர் நிகழ்வின் பத்தாம் நாள் களப்பணி. தொகுதியின் சார்பில் ஆதரவற்ற 20 நபர்களுக்கு மதிய உணவு வழங்கப்பட்டது. களப்பணி செய்த உறவுகளை வாழ்த்துகிறோம்.

மணிகண்டன்
தொகுதிச்செயலாளர்

 

முந்தைய செய்திசாத்தூர் தொகுதி பொதுமக்களுக்கு கபசுரக் குடிநீர்
அடுத்த செய்திசாத்தூர் தொகுதி வீடில்லாமல் வாழும் உறவுகளுக்கும், மற்றும் முதியவர்களுக்கும் உணவு வழங்குதல்