விருகம்பாக்கம் தொகுதி பெருந்தமிழர் ஐயா கக்கன் புகழ் வணக்கம்

27

விருகம்பாக்கம் தொகுதி தொகுதியின் சார்பில் எளிமையின் சிகரம் பெருந்தமிழர் ஐயா கக்கன் அவர்களுக்கு புகழ்வணக்கம் செய்யப்பட்டது.
நிகழ்வில் கலந்து மலர்வணக்கம் செய்த உறவுகளை வாழ்த்துகிறோம்.

மணிகண்டன்
தொகுதிச்செயலாளர்

 

முந்தைய செய்திவிருகம்பாக்கம் தொகுதி வட்டப்பொருப்பாளர் கலந்தாய்வு.
அடுத்த செய்திசிவகாசி தொகுதியில் கபசுரக்குடிநீர் வழங்கும் நிகழ்வு