விருகம்பாக்கம் தொகுதி உணவு வழங்கும் நிகழ்வு

16

விருகம்பாக்கம் தொகுதி கேகேநகர் அரசு மருத்துவமனையில் நோயாளிகளின் உறவினர்கள் 25 நபர்களுக்கு மாலை நேரத்தில் சீரகசாதம் வழங்கப்பட்டது.
களப்பணிசெய்த ராம்,விசால்,சேக்அப்துல்லா,முரளி மழலையர் பாசறை கபிலன்
உறவுகளை வாழ்த்துகிறோம்..

மணிகண்டன்
தொகுதிச்செயலாளர்.