விருகம்பாக்கம் தொகுதி இனமான இயக்குனருக்கு வீரவணக்கம்.

13

விருகம்பாக்கம் தொகுதி, தொகுதியின் சார்பில் தமிழினப் போராளி ,இனமான இயக்குனர் அப்பா மணிவண்ணன் அவர்களுக்கு வீரவணக்கம் செலுத்தப்பட்டது. நிகழ்வில் தொகுதி உறவுகள் கலந்து நிகழ்வு சிறப்பித்தனர்.

மணிகண்டன்
தொகுதிச்செயலாளர்.