வாணியம்பாடி தொகுதி கபசுரக்குடிநீர் வழங்கப்பட்டது

11

வாணியம்பாடி தொகுதி
திருப்பத்தூர் மாவட்டம்
11-06-2021

வாணியம்பாடி நகரம் நேதாஜி நகர் வடக்கு பகுதி மக்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும் கபசுரக்குடிநீர் வழங்கப்பட்டது.