பத்மநாதபுரம் தொகுதி சிப்பிகுளம் தூர்வாரும் பணி

14

பத்மநாபபுரம் தொகுதி பொன்மனை பேரூராட்சி தேன்பாறடி சிப்பிக்குளம் தூர் வாரி தூய்மை செய்யும் பணியில் நாம் தமிழர் உறவுகள்