பத்மநாதபுரம் தொகுதி கொரோனா தடுப்பு கபசுரக் குடிநீர் வழங்குதல்

3

பத்மநாபபுரம் தொகுதி திற்பரப்பு பேரூராட்சி பகுதிகளில் கொரோனா தடுப்பு கபசுர குடிநீர் வழங்கும் நிகழ்வு