நாங்குநேரி தொகுதி கொரொனா நிவாரண பொருட்கள் வழங்குதல்

11

நாங்குநேரி_மேற்கு ஒன்றியம்

பரப்பாடி நகர நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக 05.06.2021
அன்று பற்பநாதபுரம் கிராமத்தில் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்ட 5 குடும்பங்களுக்கு நிவாரண பொருட்கள் வழங்கப்பட்டது.

9003992624