திரு.வி.க நகர் தொகுதி – மே 18 இனப்படுகொலை நாள் நினைவேந்தல் நிகழ்வு

41

திரு.வி.க நகர் தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சர்பாக 75வது வட்டம் சார்பில் வெங்கடாத்திரி தெருவில் மே 18 இனப்படுகொலை நாளில் நினைவேந்தல் நிகழ்வு நடைபெற்றது..