சோளிங்கர் தொகுதி – கபசுர குடிநீர் வழங்கும் நிகழ்வு

16
சோளிங்கர் தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக காவேரிப்பாக்கம் வடக்கு ஒன்றியம் சார்பாக *04/06/2021* கபசுர குடிநீர் வழங்கும் நிகழ்வுநடைபெற்றது