சோளிங்கர் சட்டமன்ற தொகுதி – கபசுர குடிநீர் வழங்குதல்

24

சோளிங்கர் சட்டமன்ற தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக 20/06/21 அன்று  காவேரிபாக்கம் வடக்கு ஒன்றியத்தில் உள்ள போலிபாக்கம்

ஊராட்சியில் பொதுமக்களுக்கு கபசுர குடிநீர் வழங்கப்பட்டது.