செஞ்சி தொகுதி – கபசுர குடிநீர் வழங்கும் நிகழ்வு

34

செஞ்சி தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் செஞ்சி ஒன்றியம் பொன்னங்குப்பம் கிராமத்தில் அன்று 7-6-2021  கபசுர குடிநீர் வழங்கப்பட்டது