செஞ்சி தொகுதி – கபசுர குடிநீர் வழங்குதல்

30

செஞ்சி தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக அனையேரி கிராமத்தில் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் கபசுர குடிநீர் வழங்கப்பட்டது.