செஞ்சி தொகுதி – கபசுர குடிநீர் வழங்குதல்

62

செஞ்சி தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக அனையேரி கிராமத்தில் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் கபசுர குடிநீர் வழங்கப்பட்டது.

முந்தைய செய்திசோளிங்கர் தொகுதி – கபசுர குடிநீர் வழங்கும் நிகழ்வு
அடுத்த செய்திதிருப்பூர் வடக்கு தொகுதி – அரிசி மற்றும் மளிகை பொருட்கள் வழங்கும் நிகழ்வு