செஞ்சி தொகுதி கபசுரக்குடிநீர் வழங்குதல்

44

செஞ்சி தொகுதி தெற்கு ஒன்றியத்தை சார்ந்த பழவலம் ஊராட்சி கிராம மக்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்காக கபசுரக்குடிநீர் நாம் தமிழர் கட்சி உறவுகளால் வழங்கப்பட்டது.

செய்தி வெளியீடு;
தே.அருண்
8867352012
தகவல் பிரிவு.