செஞ்சி தொகுதி அத்தியாவசிய பொருட்கள் வழங்குதல்.

62

செஞ்சி தொகுதி வடக்கு ஒன்றியத்தை சார்ந்த அங்கராயநல்லூர் ஊராட்சியில் பொதுமக்களுக்கு நாம் தமிழர் கட்சி உறவுகளால் அத்தியாவசிய பொருட்கள் வழங்கப்பட்டது.

செய்தி வெளியீடு;
தே.அருண்
8867352012
தகவல் பிரிவு.

 

முந்தைய செய்திசெஞ்சி தொகுதி அத்தியாவசிய பொருட்கள் வழங்குதல்.
அடுத்த செய்திசெஞ்சி தொகுதி அத்தியாவசியபொருட்கள் வழங்குதல்