செஞ்சி தொகுதி அத்தியாவசிய பொருட்கள் வழங்குதல்.

51

செஞ்சி தொகுதி வடக்கு ஒன்றியத்தை சார்ந்த அங்கராயநல்லூர் ஊராட்சியில் பொதுமக்களுக்கு நாம் தமிழர் கட்சி உறவுகளால் அத்தியாவசிய பொருட்கள் வழங்கப்பட்டது.

செய்தி வெளியீடு;
தே.அருண்
8867352012
தகவல் பிரிவு.