செஞ்சி தொகுதி அத்தியாவசிய பொருட்கள் வழங்குதல்.

61

செஞ்சி வடக்கு ஒன்றியத்தைச் சார்ந்த ஜம்போதி ஊராட்சி பொது மக்களுக்கு அத்தியாவசிய பொருட்கள் நாம் தமிழர் கட்சி உறவுகளால் வழங்கப்பட்டது.

செய்தி வெளியீடு
தே.அருண்
8867352012
தகவல் பிரிவு.