செஞ்சி கபசுரக்குடிநீர் வழங்குதல்

19

செஞ்சி கிழக்கு ஒன்றியம் பொன்னங்குப்பம் ஊராட்சி பொதுமக்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்காக கபசுரக்குடிநீர் நாம் தமிழர் கட்சி உறவுகளால் வழங்கப்பட்டது.

செய்தி வெளியீடு;
தே.அருண்
8867352012
தகவல் பிரிவு.