சங்ககிரி தொகுதி மரக்கன்றுகள் வழங்கும் நிகழ்வு

16

சங்ககிரி தொகுதி, அரசிராமணி பேரூராட்சி பகுதியில் பொது மக்களுக்கு மரக்கன்றுகள் வழங்கப்பட்டது. அரசிராமணி பேரூராட்சி பொறுப்பாளர்கள் மற்றும் உறவுகள் இந்நிகழ்வினை முன்னெடுத்தனர்.