கும்மிடிப்பூண்டி தொகுதி – கொடியேற்றும் நிகழ்வு buthu

96

27.06.2021 அன்று கும்மிடிப்பூண்டி தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக  அரம்பக்கம் ஏளாவூர் பெத்திக்குப்பம் எம்ஜிஆர் நகர் ஆகிய பகுதிகளில் பழைய கொடியேற்ற கம்பங்கள் புதுப்பித்து ஏற்றப்பட்டது.