கிணத்துக்கடவு தொகுதி பொதுமுடக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உதவுதல்

12

கிணத்துக்கடவு தொகுதி,
மதுக்கரை அறிவொளி நகர் வார்டு 1ல் உள்ள *நாம் தமிழர் உறவுகள்
1200ரூபாய்
மதிப்புள்ள காய்கறிகள் மளிகை பொருட்கள் மற்றும் பால் ஆகியவை வாங்கி

அப்பகுதியில் உள்ள பொருளாதாரம் நலிவடைந்த 6 குடும்பங்களுக்கு
கொடுத்தார்கள்: