கிணத்துக்கடவு தொகுதி ஆதறவற்றோருக்கு உணவு வழங்குதல்

14

கோவை *கிணத்துக்கடவு* தொகுதி* *நாம் தமிழர் கட்சி,* உணவு உறுதி திட்டத்தின் கீழ் 100 உணவுகள், 100முகக் கவசங்கள் 100 தண்ணீர் பொத்தல்கள் ஆகியவை ஆதரவற்றோர் மற்றும் தெருவோரம் இல்லாதவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது. இன்றைக்கு தொடர்ந்து *3ம் நாளாக** * இலவச* *குடிநீர்* மற்றும் *இலவச முககவசம்* வழங்கியவர்:: கோவை மேற்கு *மாவட்ட தலைவர்:* திரு. *மதுக்கரை ஆனந்தன்*

களவீரர்கள்:
1அசோக் குமார்
2 ராஜ்குமார்

@SeemanOfficial
@ITwingNTK
@NaamTamilarOrg

*ஒருங்கிணைப்பு* ::
வீரத்தமிழர் முன்னணி
*அசோக் குமார்*
+918667557930