கன்னியாகுமரி சட்டமன்ற தொகுதி மதுக்கடை திறப்புக்கு எதிரான போராட்டம்

12

கன்னியாகுமரி சட்டமன்ற தொகுதி சார்பாக தொகுதி முழுவதும் உறவுகளால் தங்கள் வீடுகளுக்கு முன்பாக பாதகை ஏந்திய போராட்டம் நடைபெற்றது