ஒட்டப்பிடாரம் தொகுதி கபசுர குடிநீர் வழங்கும் நிகழ்வு

6

ஒட்டப்பிடாரம் தொகுதி கருங்குளம் கிழக்கு ஒன்றியம் செக்காரகுடி ஊராட்சியில் 09/06/2021 அன்று கொரோனா தொற்றை கட்டுப்டுத்தும் கபசுர குடிநீர் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் கொடுக்கப்பட்டது