ஒட்டப்பிடாரம் தொகுதி கபசுர குடிநீர் வழங்கும் நிகழ்வு

80

ஒட்டப்பிடாரம் தொகுதி ஒட்டப்பிடாரம் கிழக்கு ஒன்றியம் தருவைக்குளம் ஊராட்சியில் பெரிய கோவில் தெருவில் 18/06/2021 அன்று கபசுர குடிநீர் வழங்கப்பட்டது
புவனேந்திரன் செய்தி தொடர்பாளர் 9629372564