ஒட்டப்பிடாரம் தொகுதி கக்கன் ஐயாவுக்கு புகழ்வணக்கம்

25

ஒட்டப்பிடாரம் தொகுதியில் 18/06/2021 அன்று அப்பழுக்கற்ற அரசியலால் தமிழக மக்களின் மனதில் நீங்காத தியாகசீலர் அய்யா கக்கன் அவர்களுக்கு புகழ்வணக்கம் செழுத்தப்பட்டது புவனேந்திரன் செய்தி தொடர்பாளர் 9629372564