மேட்டூர் தொகுதி கபசுர குடிநீர் வழங்குதல்

35

நாம்தமிழர் கட்சி மேட்டூர் தொகுதி சார்பாக மக்களின் உடல் நலத்தை பேணிப் பாதுகாக்க கபசுர குடிநீர் ஆயிரம் நபர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது.

இப்படிக்கு
இ.சுகுமார்
+918778796554
+919047408510
தொகுதி தலைவர்

ஆ.மணிவண்ணன்
+919443027390
+918248768567
தொகுதி செயலாளர்