மேட்டூர் தொகுதி அண்ணல் அம்பேத்கர் புகழ் வணக்க நிகழ்வு

27

டாக்டர்.அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்களின் பிறந்த தினத்தில் அவர்களுக்கு புகழ் வணக்கம் மேட்டூர் சட்டமன்ற தொகுதி சார்பாக செலுத்தப்பட்டது.