மேட்டூர் தொகுதி மரக்கன்றுகள் நடும் பணி

4

மேட்டூர் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக தொகுதிக்கு உட்பட்ட மேட்டூர் நகரப்பகுதியில் மரக்கன்றுகள் நடும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டது.
நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மரக்கன்றுகள் மேட்டூர் நகர பகுதியில் நடப்பட்டது.