மதுரை வடக்கு தொகுதி- கபசுரகுடிநீர் வழங்குதல்

10

19.05.2021 அன்று மதுரை வடக்கு தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் செல்லூர் பகுதிக்கு உட்பட்ட 5வது வார்டு முல்லைநகர் பகுதியில் கபசுரகுடிநீர் வழங்கப்பட்டது