மணப்பாறை தொகுதி கபசுர குடிநீர் வழங்கும் நிகழ்வு

3

மணப்பாறை தொகுதி வையம்பட்டி ஒன்றியம் இலங்காகுறிச்சியில் இரண்டாவது நாளாக கபசுர குடிநீர் பொது மக்களுக்கு வழங்கப்பட்டது.